dr J. Zajt

08.09.2017

Zaliczenia poprawkowe z kinezyterapii dla studentów II roku, studiów
licencjackich odbędzie się 12 09 2017 o godz 12.00 sala 131.

Wróć