Ogłoszenia Dziekana

Godziny dziekańskie - 25.09.2018

Opiekunowie I roku Fizjoterapii i Terapii zajęciowej w roku akad 2018/19 - 14.09.2018

NAGRODA DZIEKANA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - 10.05.2017

UWAGA STUDENCI!

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY WYDZIAŁU NR 2/26.4.2017 Z DNIEM 26 KWIETNIA 2017 ROKU WPROWADZA SIĘ NA WYDZIALE REHABILITACJI I KINEZJOLOGII NAGRODĘ DZIEKANA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - szczegóły w regulaminie załączonym poniżej.

Życzymy sukcesów!