Władze Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii

Dziekan
dr hab. Wiesław Ziółkowski, prof. AWFiS

e:mail: dziekanrik@awf.gda.pl, wiech@awf.gda.pl
Biura Dziekana: 554 74 26

Prodziekan
dr hab. Ewa Ziemann, prof. AWFiS

email: prodziekanrik@awf.gda.pl
telefon: 554 74 26, 554 73 63