Władze Uczelni

Rektor
dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS

Prorektor ds. Nauki
dr hab. Władysław Jagiełło, prof AWFiS

Prorektor ds. Studenckich
prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS

Władze Dziekańskie

Wydział Kultury Fizycznej

p.o. Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej - dr hab. Tomasz Tomiak, prof. AWFiS

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne

dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Sport i Studentów Zagranicznych

dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS

Prodziekan ds. Kierunku Turystyka i Rekreacja

dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS

Prodziekan ds. Kierunku Fizjoterapia

dr Jolanta Zajt

Prodziekan ds. Kierunku Terapia Zajęciowa

dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS

Władze Administracyjne

Dyrektor Administracyjny

mgr Sławomir Polański

Dyrektor Finansowy
mgr Anna Lewandowska