Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego

 

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

dr Agnieszka Cybulska

mgr Michał Kosiński

email: praktykiwf@awf.gda.pl
ul. Czyżewskiego 30 a (dawna szkoła sportowa) pok. 108 parter
tel (58) 55 47 113

Praktyki czynne w dniach:

  • poniedziałek 9:30-14:00
  • wtorek 9:30-14:00
  • środa 9:30-14:00
  • czwartek 9:30-14:00
  • piątek 10:00-14:00

 

 

Informacje dla studentów

 

  • Studentów II roku, 1-go stopnia WF, prosimy śledzić informacje podane na stronie. Przed Państwa pierwszymi praktykami zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne, gdzie przekażemy wszystkie niezbędne informacje. Praktyki odbędą się w terminie 10-14.02.2020.
  • Spotkanie odbędzie się 10 grudnia o godzinie 1015

 

 

  • Studenci III roku, 1-go stopnia WF, odbywają praktyki dydaktyczne w szkole podstawowej, w klasach 1-3 w terminie 10-14.02.2020. Wszyscy studenci zobligowani są do dostarczenia zgód (wzór dostępny na stronie) w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 24.01.2020r. Praktyki w klasach 1-3 studenci mogą odbywać w swoim miejscu zamieszkania.
  • Studenci III roku, 1-go stopnia WF, praktyki dydaktyczne w szkole podstawowej, w klasach 4-8 odbywają trybem ciągłym w terminie 17.02-5.06.2020. Wstępnie wyznaczony dzień na praktyki to ŚRODA.Wszyscy studenci zobligowani są do dostarczenia zgód (wzór dostępny na stronie) w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.01.2020r. Z racji procesu realizowania praktyk, studenci realizują je w szkołach w: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Pruszcz Gdański, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo oraz Żukowo.

 

 

  • Studentom II roku, 2-go stopnia WF, przypominamy o praktykach dydaktycznych (120h). Praktyki realizujemy w obu semestrach i do końca października czekamy na dostarczenie zgód na praktyki.

 

 

 

 

Dla wszystkich studentów, w plikach do pobrania znajdują się wytyczne odnośnie sposobu odbywania praktyk.

 

 

Wszyscy studenci kończący daną praktykę zobowiązani są do odbioru dzienników praktyk. Dzienniki odbierać można poza kolejką we wszystkie dni pracy biura praktyk.

 

 

W przypadku skierowania na praktykę pedagogiczną w innym terminie niż przewidują plany studiów lub terminarz roku akademickiego (wynikłym z nie podjęcia i nie usprawiedliwienia tego faktu przez studenta w terminie właściwym) obowiązuje opłata taka sama jak z tytułu powtarzania przedmiotu.

 

Wszystkie sprawy związane z praktykami (np. zmiana terminów, zmiana miejsca odbywania praktyki, rozliczenie po terminie lub przedłużenie terminu odbywania praktyk) muszą być udokumentowane pisemnie przez studenta i przedłożone Kierownikowi Praktyk Pedagogicznych. Wzór podania znajduje się w plikach do pobrania na dole strony.

 

 

 

Pliki do pobrania