Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego

 

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

dr Agnieszka Cybulska - urlop od 1.07 do 31.08

mgr Michał Kosiński - urlop od 13.07 do 31.08

email: praktykiwf@awf.gda.pl
ul. Czyżewskiego 30 a (dawna szkoła sportowa) pok. 108 parter
tel (58) 55 47 113

Praktyki czynne w dniach:

  • poniedziałek 10:00-14:00  
  • wtorek 10:00-14:00
  • środa 10:00-14:00
  • czwartek 10:00-14:00
  • piątek NIECZYNNE - dzień wewnętrzny.

Informacje dla studentów

 

Do wszystkich studentów realizujących praktyki pedagogiczne!

 

W zakładce pliki do pobrania znajdują się instrukcje dla studentów [KOMUNIKAT W SPRAWIE PRAKTYK] oraz wzór zaświadczenia [zaświadczenie] o odbytych praktykach.

 

 Prosimy o zapoznanie się z informacjami oraz realizację praktyk według nowych wytycznych!

maila do praktyk animacyjnych: praktykaanimacyjnaawfis@gmail.com

 

 

Życzymy dużo zdrowia!

     

Dla wszystkich studentów, w plikach do pobrania znajdują się wytyczne odnośnie sposobu odbywania praktyk.

 

Wszyscy studenci kończący daną praktykę zobowiązani są do odbioru dzienników praktyk. Dzienniki odbierać można poza kolejką we wszystkie dni pracy biura praktyk.

 

W przypadku skierowania na praktykę pedagogiczną w innym terminie niż przewidują plany studiów lub terminarz roku akademickiego (wynikłym z nie podjęcia i nie usprawiedliwienia tego faktu przez studenta w terminie właściwym) obowiązuje opłata taka sama jak z tytułu powtarzania przedmiotu.

 

Wszystkie sprawy związane z praktykami (np. zmiana terminów, zmiana miejsca odbywania praktyki, rozliczenie po terminie lub przedłużenie terminu odbywania praktyk) muszą być udokumentowane pisemnie przez studenta i przedłożone Kierownikowi Praktyk Pedagogicznych. Wzór podania znajduje się w plikach do pobrania na dole strony.

 

 

Pliki do pobrania