Konferencje naukowe

Seminarium "Turystyka od morza" – Gdynia, 12.X.2018 - 08.10.2018

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie:

https://turystykaodmorza.evenea.pl/

X Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – aspekt psychologiczny, genetyczny i neurologiczny”- Gdańsk, 19-20.X.2018 - 27.01.2016

II Międzynarodowa Konferencja "Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, pielęgnowanie i rehabilitacja" – Tarnów, 26-27.X.2018 - 27.01.2016

UWAGA!!!

Przedłużony czas czas rejestracji do 20 czerwca 2018 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy sportu w społeczeństwie ponowoczesnym – od wspólnoty do komercjalizacji” – Gdańsk, 6-7.XI.2018 - 27.01.2016

III Konferencja naukowa TURYSTYKA WIEJSKA, NAUKA, EDUKACJA, PRAKTYKA „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych” – Poznań – Jeziory, 12-14.XI.2018 - 27.01.2016

III Konferencja „ARS DOCENDI - ROZWIJANIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I DOKTORANTÓW” – Kraków, 10.XII.2018 - 27.01.2016

Szczegółowe informacje na stonie:

http://www.arsdocendi.uj.edu.pl