Aktualności

Gdańska AWFiS zawiesza zajęcia dydaktyczne do 10 kwietnia

27.03.2020

W związku z komunikatem rządowym i zarządzeniem Rektora nr 16/2020 odwołane zostają zajęcia dydaktyczne w terminie od 11 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Więcej...

Prof. Cięszczyk pełniącym obowiązki rektora AWFIS

26.03.2020

Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydował, że funkcji rektora AWFiS z dniem 30 marca nie będzie już pełnił prof. nadz. dr hab. Waldemara Moski. Rektor Moska ze względu na stan swojego zdrowia od dłuższego już czasu nie wykonywał swoich obowiązków powierzając bieżące zarządzanie uczelnią prorektorom. W dłuższej perspektywie czasu nie było większych szans na powrót rektora Moski do wykonywania obowiązków służbowych.

Więcej...

Dorota Nosko: "Motto naszego zespołu to: Przyjdź! Spróbuj! Tańcz!"

18.03.2020

Zespół Tańca Ludowego Neptun AWFiS w Gdańsku już od wielu lat jest najlepszą wizytówką Uczelni. Zespół skupia studentów i absolwentów AWFiS oraz miłośników folkloru innych uczelni. Swoją działalność artystyczną prowadzi od 1984 roku.

Więcej...

Ukłon w stronę założyciela Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS

12.03.2020

Minęła właśnie 6. rocznica śmierci dr Krzysztofa Zawalskiego, głównego twórcy i dyrektora Narodowego Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, sportowca, wybitnego dydaktyka, trenera i osoby wielce zasłużonej dla pomorskiego i polskiego żeglarstwa oraz wieloletniego kierownika Zakładu Teorii i Metodyki Żeglarstwa na AWFiS.

Więcej...

Wytyczne i zalecenia dla studentów i pracowników AWFiS w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

10.03.2020

W związku z informacjami o rozprzestrzenianiu się koronawirusa, władze AWFiS podjęły decyzję o wstrzymaniu planowanych wyjazdów pracowników i studentów AWFiS do krajów azjatyckich, Włoch i innych krajów w których stwierdzono występowanie koronawirusa, a także o usprawiedliwieniu nieobecności w pracy i podczas zajęć osób powracających z tych kierunków.

Więcej...

Guidelines and recommendations for GUPES (AWFiS) students and staff in connection with the spread of coronavirus

10.03.2020

In connection with information about the spread of coronavirus, the GUPES authorities of decided to suspend the planned trips of employees and students of GUPES to Asian countries and Italy, as well as to excuse the absence from work and classes of persons returning from these directions.

Więcej...