Ogłoszenia

Doktoranci wszystkich rocznikow - 22.05.2018

Kierownik Studiów Doktoranckich zaprasza na spotkanie z przedstawicielem NCN w dniu 25 maja w godz. 9:00 sala 303 bud. A wszystkich doktorantów (obecność obowiązkowa).

UWAGA - DOKTORANCI - 09.05.2018

Uprzejmie zapraszam wszystkich doktorantów na sesje naukową (w zał. szczegółowe informacje)

Warunki rekrutacji na SD rok akademicki 2018-2019 - 27.04.2018

Defining the terms and conditions of recruitment for doctoral studies conducted in English - 27.04.2018

III Konferencja Doktorantów-25-26.06.2018 - 04.12.2017

UWAGA - DOKTORANCI - 29.11.2017

Uprzejmie zapraszam doktorantów do biura Studiów Doktoranckich po odbiór decyzji w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2017/2018 (pok. nr 19) w godz. 9-12

DOKTORANCI - 29.11.2016


Biuro Erasmus zaprasza doktorantów/ki studiów doktoranckich do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.awf.gda.pl w zakładce Uczelnia / Erasmus.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się dnia 01.12.2016 o godz. 12:30 w sali: Balkon Lewy

DOKTORANCI - 06.06.2016

Doktoranci stacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS
składają potrzebne dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego  do Biura Studiów Doktoranckich na Wydziale Wychowania Fizycznego