SZKOLENIE BHP obowiązkowe dla wszystkich kierunków I stopnia i II stopnia z innych uczelni

25.02.2020

dla wszystklich studentów I stopnia i I roku II stopnia przyjętych z innych uczelni, którzy nie mają zaliczonego szkolenia BHP w I terminie

28.02.2020 (piątek) godz. 16-19 AULA (nie 26.02)

Wróć