Egzamin z przedmiotu "Geografia turystycna"

21.02.2020

II termin egzaminu z przedmiotu Geografia turydtyczna dla I roku TiR 1 stopnia odbędzie się we wtorek 25.02.2020 r. o godz. 17.15 w Auli.

Wróć