Skład Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji

prof. dr hab. Sergii Iermakov

prof. dr hab. Stanisław Sawczyn

dr hab. Zbigniew Jastrzębski, prof. AWFiS

dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS

dr hab. Mariusz Kaczmarczyk, prof. AWFiS

dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS

dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS

dr hab. Jacek Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS

dr hab. Katarzyna Prusik, prof. AWFiS

dr hab. Krzysztof Prusik, prof. AWFiS

dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWFiS

dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS

dr hab. Marek Sawczuk, prof. AWFiS

dr Zbigniew Czubek

dr Zbigniew Ossowski

dr Anna Szumilewicz

dr Tomasz Taraszkiewicz

mgr Dorota Skierka

stud. Michał Głodek

stud. Karolina Jankowska

stud. Marek Lebida

stud. Piotr Szmidt

stud. Bartosz Topór